MAKAO MAKUU
Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania
S.L.P 2574, Dar es Salaam
Simu/Nukushi
Simu: +255 22 2152982
Nukushi: +255 22 2152933
Kampasi ya Tabora
Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania
Mkurugenzi wa Kampasi,
S.L.P 329
Tabora
Simu/Nukushi
Piga Bure: -
Simu: +255 26 260 5387
Nukushi: +255 26 260 45 37
Kampasi ya Tanga
Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania
Mkurugenzi wa Kampasi,
Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania,
S.L.P 750,
Tanga.
Simu/Nukushi
Simu: +255-272977124
Nukushi: +255-272977125
Kampasi ya Mbeya
Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania
Mkurugenzi wa Kampasi
P.O Box 1207 MBEYA,Sokomatola st
Simu/Nukushi
Simu: 255252502627
Nukushi: 255252502627
Mtwara Kampasi
Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania
Mkurugenzi Kampasi ya Mtwara
S.L.P 1051
Mtwara
Simu/Nukushi
Simu: +255 232 333300
Nukushi: +255 232 333300
Kituo cha Mafunzo kwa Njia ya Mtandao,
Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania
P.O.BOX 2287,11101 Dar es Salaam
Barua pepe
glc@tpsc.go.tz
Simu/Nukushi
Simu: (+255) 22 2123709
Kampasi ya Singida
Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania
Mkurugenzi wa Kampasi,
Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania,
S.L.P 1534,
Singida.
Simu/Nukushi
Simu: +255 26 2502933/3082
Nukushi: +255 26 250 3082
Feedbacks

Mrejesho, Malalamiko au Wazo