Moja ya maeneo ya msingi ambayo TPSC inashiriki ni kutoa huduma za ushauri kwa umma kwa ajili ya kuboresha utoaji wa huduma za umma, utungaji wa sera na mchakato wa uhandisi upya. Yafuatayo ni maeneo muhimu ambayo chuo kinahusika katika ushauri:

 

1. Mpango Mkakati na Biashara

2. Mpango wa Maendeleo ya Rasilimali Watu

3. Mifumo ya Usimamizi wa Utendaji

4. Utawala bora

5. Teknolojia ya Habari na Mawasiliano

6. Utengenezaji wa TEHAMA na Mifumo ya Mtandao

7. Usimamizi wa Kumbukumbu na Nyaraka

8. Utengenezaji wa Hati ya Huduma kwa Mteja

9. Udhibiti wa Ndani na Utambuzi wa Udanganyifu

10. Menejimenti ya Hatari

11. RekodiFanya utafiti wa msingi

12. Uchambuzi wa Pengo la Utendaji

13. Mapitio ya Muundo wa Shirika na Maendeleo ya Miradi ya Huduma

14. Maendeleo ya Mpango Mkakati ( Mpango wa Biashara)

15. Mfumo Wazi wa Tathmini na Tathmini ya Utendaji Kazi (OPRAS

16. Uundaji na mapitio ya sera (ikiwa ni pamoja na Tathmini ya Athari za Udhibiti)

17. Mchakato wa uhandisi upya ikijumuisha mapitio ya shirika na kiutendaji

18. Tathmini ya Mahitaji ya Mafunzo

19. Usimamizi wa Fedha -mifumo na mbinu

20. Ukuzaji wa Mitaala (mbinu ya DACUM)

21. Ukuzaji wa kazi za Uwezo wa Rasilimali Watu wa Shirika

22. Uchambuzi na Tathmini ya Kazi

 

Feedbacks

Mrejesho, Malalamiko au Wazo