Kampasi ya Mtwara

Chuo cha Utumishi wa Umma Kampasi ya Mtwara kilizinduliwa na Waziri Mkuu Mh. Mizengo Peter Pinda Tarehe 23 Novemba, 2009.Katika uzinduzi huo kampasi ilikuwa na jumla ya wanafunzi 261 na watumishi 7. Kwa sasa Kampasi ina wanafunzi zaidi ya 2000 na watumishi 57.Mwanzoni Kampasi hii ilikusudiwa kuhudumia Kanda na Mikoa mitatu (Mtwara, Lindi na Ruvuma) kwa sababu za mazingira yao ya kijografia na historia kimeshindwa kuvutia watu kusafiri kuja Dar es salaam na Tabora kwa ajili ya mafunzo zaidi. Kwa hiyo Kampasi ya Mtwara pamekuwa mahali pa kuanzia kwa watu wa Mikoa ya Kusini kujiunga na mafunzo ya elimu ya juu.Kwa sasa Kampasi ya Mtwara inatoa mafunzo kwa Mikoa ya Kusini pamoja na Mikoa yote ya Tanzania.Ina wanafunzi takribani kutoka kila Mkoa wa Tanzania.

 

Tuko wapi?

Kampasi ya Mtwara (TPSC) ipo sehemu yakusini ya Tanzania katika Mkoa wa Mtwara, eneo la Shangani Mashariki, karibu na Nyumba za Shirika la Nyumba Tanzania Shangani na Hospitali ya Tawi la Ndanda. Kama ukiwa Kituo Kikuu chaMabasi cha Mkoa au mahali kwengine kokote katika Mji wa Mtwara, Chukua Usafiri wa Bodaboda mwambie derive akupeleke “Chuo cha Utumishi Mtwara”Kampasi inatoa  mafunzo ya muda mrefu kwa ngazi ya Astashahada (Cheti) na  Stashahada (Diploma) katika kozi zifuatazo;-

1.         Utunzaji Kumbukumbu, Nyaraka na Taarifa.  (Records and Archives Management)

2.         Uhazili (Secretarial Studies),

3.         Menejimenti ya Rasilimali Watu (Human Resource Management), and

4.         Utawala wa Umma (Public Administration)

 

 

1. Huduma za matibabu

Kampasi ina ushirikiano na vituo vya Afya vilivyo karibu ambavyo vinatoa huduma za kliniki na afya. Kituo hiki cha Afya kilicho karibu kinatoa huduma za rufaa kwa Hospitali ya Mkoa ya Ligula na Hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Kusini ambako kuna vifaa vya matibabu ya hatari na uangalizi wa upasuaji. Pamoja na hayo, chuo kinawahimiza wafanyakazi na wanafunzi kujiunga na Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya (NHIF) ambao unadhamini matibabu katika vituo vya afya vilivyo karibu na hospitali ya mkoa. Baada ya kuandikishwa, wanafunzi wote wanatakiwa kulipa ada ya matibabu na kupokea huduma za matibabu kulingana na ada hizi.

2. Huduma za Malazi

Wanafunzi wanahudumiwa  na hosteli za kibinafsi zilizo karibu ambazo zimeidhinishwa na kusimimamiwa na  chuo. Orodha ya hosteli za kibinafsi na anwani kawaida huambatanishwa na barua za kujiunga na chuo.

3. Msaada wa Kitaaluma

Kampasi inatoa fursa ya kukuza ujuzi na  maarifa  kupitia programu zilizofanyiwa utafiti vizuri, zilizobuniwa kulingana na umahiri, zinazofadhiliwa na watoa mafunzo wa CBET waliohitimu sana na waliosajiliwa. Chuo kimechukua hatua zote ili kuhakikisha kuwa taarifa zinazotolewa ni za sasa na sahihi, kwa upande wa utumishi, mitaala, maudhui ya kozi na vifaa vya kufundishia.

5.Jumuiya ya Wanafunzi wa Utumishi wa Umma Tanzania (TAPSSO)

Shughuli rasmi za wanafunzi zinasimamiwa na Jumuiya ya  Wanafunzi wa Utumishi wa Umma Tanzania (TAPSSO). TAPSSO inajihusisha na shughuli za kielimu, kijamii na burudani za wanafunzi. Kila mwanafunzi ni mwanachama wa TAPSSO moja kwa moja. Shughuli nyingi za wanafunzi hupangwa na Jumuiya hiyo. Jumuiya hiyo inajishughulisha na masuala ya kuwakilisha maslahi ya wanafunzi kwenye vyombo mbalimbali vya kufanya maamuzi vya chuo. TAPSSO chini ya uongozi wa Rais wake ni sauti rasmi ya wanafunzi, ndani na nje ya chuo. Kando na hayo, chini ya TAPSSO kuna vyama vya kitaaluma vya kitaaluma (vilivyohusishwa na TAPSSO) kama vile kidini, ulinzi wa Mazingira, klabu ya TAKUKURU, Klabu ya Maadili pamoja na kwaya ya chuo.

1. Classrooms

The campus has total of nine (9) classrooms, two (2) computer laboratories, one (1) typing room, and one (1) registry model.

2. Campus Library

The campus Library contains up-to-date book collections in the fields of Management, Administration, Secretarial studies, Records and Archive management, Law, ICT, and Statistics. The library currently comprises of about 2000 book volumes that cater for all the courses conducted at the campus. The library can accommodate about 80 readers at a time. The books stock is classified and arranged according to the Dewey Decimal Classification Scheme 22nd edition and catalogued according to the Anglo American Cataloguing Rules (AACR) 2nd edition Revised in 2002. The library produces Library Rules and Guide as may be required within an academic year. The Guide and rules are for distribution to fresh students during the orientation week and they are required to read and abide by them. Moreover, there is growing collection of e-library that accompanies some new books. This database is important because it provide more information in various subject areas.

3.Games and Sports

The campus use nearby facilities for out-doors games such as football, basketball, netball and volleyball. The campus also has sports equipment such as balls for all mentioned games, jerseys, whistles, ball pumps, stop watches, corner flags, and nets of different games to mention few. Currently there are two appointed games tutors who organize and co-ordinate all games and sports activities for both staff and students in and out of the campus. Therefore, all students are expected and encouraged to have sports outfit.

Mkurugenzi wa Kampasi

Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania

S.L.P 1051

Mtwara

Simu: : +255 232 333300

Nukushi +255 232 333300

Barua Pepe: mtwara@tpsc.go.tz

Feedbacks

Mrejesho, Malalamiko au Wazo